Lesní správa lány

Lesní správa lány

Příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky

Lesní správa Lány

Lesní správa Lány (LSL), zajišťuje služby myslivosti a lovu primárně pro potřeby Kanceláře prezidenta republiky. Volné kapacity nabízí formou poplatkových lovů veřejnosti.LS Lány provozuje myslivost ve třech honitbách. První honitbou je Lánská obora o výměře 3 003 ha, v níž se chová a loví 6 druhů spárkaté zvěře, a to jelen evropský, daněk skvrnitý, sika japonský, sika Dybowského, muflon a prase divoké. Území ve správě Lesní správy Lány mimo oboru tvoří honitbu Lánské lesy. Tato honitba má výměru 3 074 ha a chová a loví se zde 5 druhů spárkaté zvěře. Jsou to jelen evropský, sika japonský, srnec obecný, muflon a prase divoké. Třetí honitbou je bažantnice Amálie o výměře 477 ha. Zde se chová a loví především bažant obecný, doplňkově srnec obecný a prase divoké. Podmínky lovu, ceníky a přihlašovací formuláře si můžete stáhnout ze stránek jednotlivých honiteb.