Lesní správa lány

Příspěvková organizace kanceláře prezidenta republiky

Lesní správa Lány

Lesní správa Lány (LSL), příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna 1993 celkem 5 791,64 ha pozemků ve vlastnictví České republiky. Z toho je 5 689 ha lesní půda, 74 ha orná půda, pastviny a louky, 24 ha jsou rybníky a ostatní vodní plochy, 4 ha jsou zastavěné plochy. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře 3 003 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 477 ha.

Více informací

Aktuality

Publikováno: 6. 4. 2017 Přehlídka shozů z Lánské obory 26.5.2017 od 9 do 16h. Více informací

Publikováno: 30. 11. 2015 Prodej vánočních stromků Lesní správa Lány informuje, že prodej vánočních stromků bude zahájen dne 9.12. v areálu Nové Dvory (areál bývalé pily). Vánoční stromeček z naší produkce si můžete zakoupit od 7:30 do 15:00 hod. Více informací

Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 105_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 68_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 56_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 34_18_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 42_17_EKÚ

Odpověď podle zákona č. 106-1999 Sb. č.j. 246_17_EKÚ

Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva